Peygamberim Efendim!

Peygamberim Efendim! Hilmin, silmin ve ilmin hakkı için müsaade buyur arz-ı hâlime Bak şu inkisar yaşlarıma.. bak da yetiş şefaatinle melâlime!.. DAVET MEKTUBU 1. Güneşler...