Rüzgâr kadar özgürdü (behti hawa sa tha woh)

Rüzgâr kadar özgürdü, Süzülen bir uçurtmaydı o, Nerelere kayboldu… bulalım onu. Rüzgâr kadar özgürdü, Süzülen bir uçurtmaydı o, Nerelere kayboldu… bulalım onu. Biz takip ettik...