La Tahzen ! (üzülme)

La Tahzen! Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten… La Tahzen! Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil,...