Bilinir mi?

Haller bilinir mi?
Halinle hallenmedikçe.
Kalpler sevilir mi?
Kalpten yönelmedikçe.

Suya kanılır mı?
Dudak değmedikçe
Yürek cilalanır mı?
Rabbi zikretmedikçe

Soruları sormak cevap mı gerektirir, yoksa cevapsızlığa sebep midir?
En büyük kaos yüreğimizde yaşadığımız değil mi?
Ya Rabb sen bizleri yalnız hayrı bilenlerden ve bildiklerini yapabilenlerden eyle.