MÜMİNLERİN DUALARI NELERDİR?

    Kalplerin kaymaması için:
    “Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve Katından bize bir rahmet bağışla.  Şüphesiz, bağışı en çok olan Sen’sin Sen.” (Al-i İmran Suresi, 8 )
    Zorluklara karşı sabırlı olup yılmamak için:
    Onların söyledikleri: “Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et” demelerinden başka bir şey değildi. (Al-i İmran Suresi, 147)
    TEVEKKÜL NE DEMEKTİR?
    Allah’a güvenme, O’nun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin olarak inanma ve alınması gereken tedbirleri alma.
    TUTKU ve HIRS MUTLU OLMAYI ENGELLER
    Allah Kuranda insanların nefislerinde iki ayrı özellik bulunduğunu bildirmektedir. Bunlardan biri kötülüklerden sakındıran ve iyiliği emreden vicdan, diğeri ise kötülüğü emreden fücurdur. Fücur olarak isimlendirilen kavram, insan nefsinin olumsuz özelliklerinin tümünü kapsamaktadır.
Nefsin fücurunun Kuranda dikkat çekilen önemli özelliklerinden ikisi tutku ve hırstır. Ahireti düşünmeyip dünya hayatı ile yetinen bir kimse, sahip olduğu her şeye hırs ve tutkuyla bağlanır. Sanki ölüm ve ahiret çok uzakmış gibi yaşamaya başlar. Her zaman sahip olduğunun en iyisini hedefler ve hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapar; hatta kendisini öyle kaptırır ki gözü başka bir şeyi görmez hale gelebilir. Hayatındaki yegane amaç, servetine servet eklemek olmuştur. Böylelikle sahip olduğu her şeyi kendisine verenin Rabbimiz olduğunu unutarak dünya hırsına kapılması, o kimseye ne dünyada ne de ahirette mutluluk getirir.
    Kuranın Malı bir yığma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz (Fecr Suresi, 20) ayetiyle, inkar edenlerin dünya malına olan tutkulu sevgilerine dikkat çekilmiştir. Bir başka ayette ise Dünya hayatının metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır (Nisa Suresi,77) sözleriye Allah, insanların tutkuyla bağlandıkları nimetlerin hepsinin dünya hayatının metaı olduğunu hatırlatmıştır. Meta kelimesinin sözlük anlamı az ve değersiz, sonunda yok olucu şey, eşyadır. Dolayısıyla insanların hırsla tamah ettikleri dünya nimetlerinin ahirettekilerle kıyaslandığında değersiz ve sahte olduğu hemen anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *