HAZRET-I PEYGAMBERIN FASiHAT VE BELAGATI

ES-SELAMUN ALEYKÜM

HAZRET-I PEYGAMBERIN FASiHAT VE BELAGATI

Hazret-i Peygamber Efendimiz yaratılışça pek fasih (açık ifadeli) idi. Yüksek maksatlarını açıkça ve parlak bir şekilde söylerdi. Huzurlarına gelen elçilerin konuşmalarına pek açık bir şekilde karşılık verirdi. Onun mübarek sözleri arasında bir çok manaları toplayan öyle yüksek parçalar vardır ki, onlara Cevami’ül-Kelim” denir. Yine onun mübarek sözleri arasında öyle güzel ve hikmet dolu parçalar vardır ki, bunlara “Bedayi ‘ül-Hikem” denilir. Biz bunların bir kısmını ahlak bölümünde yazmış bulunuyoruz. Şu anlamdaki hadis-i Şerifler, bu ahlak ve hikmet esaslarından bazısıdır. ‘’Hikmetin başı Allah korkusudur.”‘’Insanlar altın ve gümüş madenleri gibidir.” ”Insanlar, tarak dişleri gibi, hukuk bakımından eşittirler: ‘ ‘’Kendi değerini bilen kişi helak olmaz: ‘‘’ Kendisi için istediğini senin için de istemeyen kimsenin dostluğunda hayır yoktur.‘’ Kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmedikçe, kişinin imanı kamil olmaz “‘’Yalan yere yemin etmek yurdları harabeye çevirir. “Emaneti, sana güvenen kimseye teslim et; sana hiyanet edene sen hiyanet etme “‘’Eski dostluğu devam ettirmek, imandandır.”‘’Alış-verişinde en çok ziyan eden o kimsedir ki, başkasının dünyası uğrunda, kendi ahiretini yitirir: ‘ ‘’Kardeşinin ugradığı musibetten dolayı sen sevinç gösterme; yoksa Yüce Allah onu kurtarır da seni musibete düşürür: ‘‘’Cezası en çabuk verilen şey, zulümdür: ‘‘’Insanlara kendini sevdirmek aklın yarısıdır.” ‘’Kanaat tükenmez bir hazinedir.” Pişmanlık bir tevbedir. ‘

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *