Allah tüm dualara icabet eder ve her insana çok yakındır.

Din ahlakından uzak bazı toplumlarda, Allah’a dua etmek çeşitli batıl inanç ve hurafelerle zorlaştırılmıştır. Bazı insanlar, her an Allah’a yönelebilecekleri halde, bunun için kendilerince özel zamanlar belirlemişlerdir.

Ancak “Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf Suresi, 16) ayetiyle bildirildiği gibi, insana en yakın olan daima Allah’tır. Yani insan her dilediği zaman Allah’a yönelebilir, dilediği anda Rabbimiz’den dua ile yardım dileyebilir.


Dua etmek için özel vakitler kollanmasına da gerek yoktur. Her an her dakika Allah’a dua edilebilir. Aksi takdirde, insan kendiliğinden kurallar çıkarmış olur. İnsan bir yerden bir yere giderken, merdivenden inerken, alışveriş yaparken, yemek hazırlarken, televizyon seyrederken, asansördeyken, bir yerde beklerken, gece yatarken, sabah kalktığında, kahvaltı ederken, araba kullanırken kısacası her yerde ve her zaman Allah’a dua ederek, Allah’tan istediklerini belirtebilir, şükredebilir ve bağışlanma dileyebilir. Bunun için, aklından geçirmesi dahi kafidir, çünkü Allah insanın sinesinde gizlediklerini dahi bilen, herşeyden haberdar olandır.

Bununla birlikte Allah’a dua eden herkes, Allah’ın dualara mutlaka icabet eden olduğunu bilmelidir. Allah, ihtiyaç içinde olan insanların daima Kendisi’ne yöneldikleri takdirde işlerini kolaylaştıracağını şu ayetle bildirir:
“Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi’ne dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı?Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz. ” (Neml Suresi, 62)
Allah’ın kullarına verdiği bu sınırsız imkan hiç şüphesiz O’nun sonsuz rahmetinin bir tecellisidir. Allah Kuran’da insanlara yakınlığını, Kendisi’ne yönelenlerin velisi olacağını ve dua edenin duasına muhakkak karşılık vereceğini pek çok ayetle bildirmektedir. Bu ayetlerden biri şöyledir:
“Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.” (Bakara Suresi, 186)
Müminlerin, Allah’ın bu rahmeti ve nimeti üzerinde bir daha düşünerek Allah’ın rızasına uygun yaşamaları gerekir. Çünkü Allah’ın kendilerine verdiği bu kolaylık öyle büyük ve sınırsız bir imkandır ki; herşeyin hakimi, sahibi olan tek güç sahibi Allah, insanlara istedikleri herşeye karşılık vereceğini vaat etmektedir. Ve Allah kesinlikle vaadinden dönmez.

(Mercek Dergisi)

Kaynak = www.mercek.org

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *