YAKARIŞ – Harun Bozkurt

Ya Rab…!
Senin ilmine, izzetine;
Akıllar her dem nadan kalır.
Senin ekmel-i kudretine
Bakanlar görür, hayran kalır.

Yakışır yücelik şanına.
Erdi kulların ihsanına.
Yoktan, var olma sanatına,
Kavuşanlar hep şükran kalır.

Sendedir bütün güzellikler.
Sana amade gizlilikler.
Esmanda olan özellikler,
Kime sunulsa sultan kalır.

Sana teslim olan bir insan,
Hem mümindir hem de Müslüman.
Seni arzulayan her bir can,
Dünyada daim hicran kalır.

Sana yönelir hep bilenler.
Seninle yücelir bedenler.
Senden özgesine gidenler,
İki cihanda hüsran kalır.

Girerken kader denen yola,
Hayırlar bize ihsan ola.
Sana isyankâr olan kula,
Hayat, ebedi zindan kalır.

Bir lütuftur dua, edene.
İkramdır, sana yönelene.
İnat edip yüz çevirene.
Bütün mevsimler hazan kalır.

Serdin önümüze serveti.
Suyla indirdin bereketi.
Bahşettiğin türlü nimeti,
İnkâr edenler küfran kalır.

Gönderdin nebileri Zişan.
Kitaplar indirdin uyaran.
Emirlerine karşı duran,
Bütün acziyle üryan kalır.

Kudretini anlatır zerrat.
İlminle döner hep seyyarat.
Tecellini yansıtan mirat,
Didar olana ayan kalır.

Nurunla tutuşur felekler.
Emrinle uçuşur melekler.
Aşkınla çarpan saf yürekler,
Bu dünyada hep Suzan kalır.

Ya Rab…!
Garip aşık mest hikmetine,
Muhtaçtır sonsuz himmetine.
Müminlerle bir, cennetine
Girse daima şadan kalır.

Harun Bozkurt

1 Reply to “YAKARIŞ – Harun Bozkurt

 1. ERİMEK….!!!!

  İmanımla yücelip içimdeki benliği tek tek eritsem………..Benlik buhranlarından kurtulup yanardağlar gibi erisem………!!!!

  Köle olunan vakte yakın , zamana mekana yakın, varlığa ırak benliğim, seni vücudumdan ilmek ilmek söksem , zerre zerre eritsem…….İşte o an anlayacaksın erimelerin hazzını varoluşunun nedenine varacaksın yalnız kendin için gelmediğinin farkına varacaksın….bu farkındalıklar anlamlandırmanın eşiğinden girip sana yol gösterecek…..işte …!!

  Rabb`e giden yolda “NEFSİMİ “

  Rabb `e ulaşabilmek için “BEN” i

  Rabbe `e yalvarmadığım her “AN” ı

  Rabb`in varlığını anlamadığım her “VAKTİ”

  Rabb`in emirlerine karşı “ UMARSIZLIĞIMI”

  Rabb`in şefkatine karşı “KATILIĞIMI”

  Rabb`in merhametine karşı “ BENCİLLİĞİMİ”

  ERİTEBİLSEM….!!!

  ERİMELERİN İÇİNDE KAYBOLUP İMANIMLA YÜCELSEM…..!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir