Kategoriler
GENEL

PEYGAMBER EFENDİMİZİN VEFATI:

    PEYGAMBER EFENDİMİZİN VEFATI:

Hicretin onuncu yılında Rasülullah (s.a.), yüz binden daha fazla müslümanla birlikte Medine’den hacc için hareket etti. Bu hacc esnasında Arafat dağı yanında, İslâm’ın anayasası kabul edilen veciz ve ölümsüz hutbesini iradetti. Bu hutbesinde, İslâm’ın temel ilke ve kaidelerini beyan ederek, insanlar arasında fark gözetmeyen bir eşitlik ilan etti. Şöyle diyordu:

“Ey nas! Biliniz ki Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Adem’densiniz. Adem de topraktandır. Allah yanında en üstününüz, O’ndan en çok korkanınızdır. Arab’ın, Arab olmayana üstünlüğü yoktur; üstünlük ancak takva iledir.”

Kur’ân-ı Kerim’in nüzûlü de Maide sûresinin 3. ayetindeki, “Bugün size, dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm’ı seçtim.” kavl’i şerifinin nazil olmasıyla tamamlanmıştı.

Veda Hacc’ının üzerinden henüz üç ay geçmemişti ki, Rasülullah (s.a.) ateşli bir hummaya yakalandı. Onun hastalığının şiddetlendiğini gören Ensar, Mescidi Nebî’de toplanmışlardı. Fadl b. Abbas ve Ali b. Ebi Talib, bu durumu Peygamber Efendimize ulaştırdılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Ali, Abbas ve Fadl’a dayanarak Ensarın huzuruna çıktı. Başı sarılıydı. Minber’in alt basamağında oturdu, Allah’a hamd ve senadan sonra şöyle hitap etti; “Ey nas! Duydum ki, siz peygamberinizin ölmesinden korkuyormuşsunuz. Allah’ın benden önce gönderdiği peygamberlerden ebedî yaşayan biri var mı ki, ben sizin içinizde ebedî kalayım? Bilesiniz ki, elbette ben Rabbime kavuşacağım, siz de bana ulaşacaksınız. Size, ilk muhacirlere hayırlı davranmanızı vasiyet ederim. Bütün muhacirler de birbirlerine karşı hayırlı olsunlar. Allahu Teâlâ şöyle buyurur; “Asra (yani peygamberlik çağına, yahut bütün zamana veya ikindi namazına) andolsun ki, insan ziyan içindedir. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka” (onlar ziyandan kurtulmuşlardır.) Her iş, Allah’ın izniyle, iradesiyle cereyan eder. Siz olacak şeylerin sırasını değiştiremezsiniz, Allahu Teâla sizden birinizin acelesiyle, acele davranmaz. Allah’ın iznine, iradesine galebe etmeğe çalışanlar, en sonu mağlub olurlar. Allah’ı aldatmak isteyenler de muhakkak aldanırlar. Nitekim o, şöyle buyurur: “Demek iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız.”

“Ey nâs! Size Ensar halkına da hayırlı olmanızı vasiyet ederim, çünkü onlar sizden önce iman yurdunu hazırlamışlardır. Onlara iyi muamele ediniz. Onlar sizi kendi mahsullerine ortak etmediler mi? Evlerini sizinle paylaşmadılar, sizi vaktiyle evlerinde ağırlamadılar mı? Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde, her hususta sizi nefislerine tercih etmediler mi? O halde (ey muhacirler!) sizden biriniz iki adam arasında hakemlik yapmak görevine getirilirse Ensarın iyilik edenlerine teveccüh ve ikram etsin, fenalık yapanların kusurlarından da vazgeçsin. Biliniz ki, kendinizi onlara tercih edemezsiniz. Biliniz ki, ben size karşı çok merhametliyim, yine biliniz ki, ben Rabbime kavuşacağım, sizler de bana kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer, Kevser havuzunun kenarıdır. Benimle havuz kenarında buluşmak isteyenler dillerini gerekli olan şeylerin dışındaki boş şeylerden çeksinler.”

Rasülullah (s.a.), 13 Rebiülevvel h. 11 (8 Haziran 632) pazartesi günü ruhunu teslim etti. Risaleti tebliği etmiş, kendisine verilen emaneti en mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olarak ömrünün 63’ünde Rabbimizin rahmetine kavuştu.

Rasülullah’ın vefat haberi, müslümanlar üzerinde müthiş bir tesir icra etti, öyle ki büyük bir şaşkınlığa düşerek peygamberlerin de, diğer insanlar gibi öleceklerini bildiren ayetleri bile unuttular. Kılıcını çekip dikilen Ömer b. Hattâb, Rasülullah’ın öldüğünü söyleyenleri ölümle tehdit ediyor ve şöyle diyordu: “Münafıklardan bir adam, Rasülullah’ın vefat ettiğini zannetmiştir. Hayır vallahi! O ölmedi, lakin Musa’nın gittiği gibi, dönmek üzere Rabbine gitti. Vallahi Rasülullah dönecek ve öldüğünü söyleyenlerin ellerini kesecektir.”

Rasülullah’ın vefatını duyan Hz. Ebubekir, Mescid’in önüne geldiğinde Ömer hâlâ, halka bir şeyler söylüyordu. O, bunlara aldırmaksızın doğruca Rasülullah’ın bulunduğu odaya girdi. Üzerindeki örtüyü kaldırarak şöyle dedi: “Babam ve anam yoluna feda olsun ya Rasülellah! Ölümünde de, diriyken olduğu gibi ne kadar güzel ve temizsin. Senin ölümünle, hiçbir peygamberin ölümüyle kesilmemiş olan peygamberlik son bulmuştur. Şanın ve şerefin o derece büyük, o kadar güzel vasıflara sahibsin ki, tanıtılmak ve üzerine ağlanmaktan münezzehsin. Ya Rasülellah! Ölümünle insanlara teselli oldun, zira nübüvvet özelliklerinle hususiyet kazanmış olmana rağmen ölüm sana da yetişti. Ölümle o derece umumileştin ki, ölümlü olmakta hepimiz seninle eşit olduk. Kendin tercih etmemiş olsaydın, ölümün nefislerimize çok zor gelirdi, eğer bizi ağlamaktan menetmemiş olsaydın, senin için gözyaşları döker; hatta göz pınarlarımızı kuruturduk. Ama, yine de göz yaşımızı tutmağa gücümüz yetmiyor. Şiddetli üzüntü ve kederi üzerimizden atamıyoruz. Allah’ım bizden ona selâm ulaştır. Ya Muhammed (s.a.)! Rabbinin katında bizi unutma, hatırında kalalım. Sekinet ve rahatlık yaratılmamış olsaydı, korku ve üzüntü de yaratılmazdı. Allahım, nebine bizden selâm ulaştır, onu aramızda muhafaza et!”

Hz. Ebubekir, daha sonra Rasülullah’ın naşının başından ayrıldı, dışarı çıkarak halka hikmetli ve anlamlı hutbesini irad etti. Bu hutbe müslümanların aklını başına getirdi ve düştükleri hatayı hemen anladılar. Hz. Ebubekir şöyle hitap etmişti: “Şehadet ederim ki, Allah birdir, O’ndan başka ilah yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve rasülüdür. Yine şehadet ederim ki, Kitap (Kur’an) nazil olduğu, din meşru kılındığı, Hadîs iradedildiği, söz söylendiği gibi mahfuzdur. Allah, apaçık bir hakikattır,” sonra da şöyle dedi: Ey nâs! Muhammed’e kulluk eden var idiyse bilsin ki: Muhammed muhakkak ölmüştür; Allah’a tapanlara gelince, şüphesiz Allah diridir, ebediyyen bâkidir.” Devamla şu manadaki ayetleri okudu:

“Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde

geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse, Allah’a hiç bir ziyan veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.” Ve devam etti: “Allahu Teâlâ işini, size vasiyet etmiştir, onda ümitsizlik ve sabırsızlığa düşmeyiniz. Şüphesiz Allah, sizin yanınızdaki ve kendi yanındaki şeyleri Nebisi için seçmiştir. Onu, yarlığamasına çekip almış, Kitabını ve nebisinin sünnetini sizde bırakmıştır. Bu ikisine sarılan doğruyu bulur, o ikisinin arasını ayıran sapıtır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan kimseler olunuz. Şeytan, Peygamberimizin ölümü sebebiyle sizi aldatmasın, dininizden saptırmasın. Şeytanı aciz bırakacağınız şeyde, ondan acele davranınız. Size ulaşmasına fırsat vermeyiniz.”

Malik b. Enes’in şöyle dediği rivayet edilir: “Bana ulaştığına göre Rasülullah (s.a.), pazartesi günü vefat etmiş, salı günü defnedilmiştir. Müslümanlar, cenaze namazını gurublar halinde, imamsız olarak kılmışlardır.” Sahabe-i Kiram, Rasülullah’ın nereye defnedileceği hususunda ihtilafa düşmüşler, bazıları doğum yeri olan Mekke’ye, bazıları ashabının yanına Cennetü’l-Baki’ kabristanına bazıları da kendi mescidine gömülmesini teklif etmişlerdi. Bu esnada söz alan Hz. Ebubekir, Peygamber Efendimizin “Hiçbir peygamber, vefat ettiği yerin dışında bir mahalde defnedilmemiştir.” mealindeki hadisini rivayet ederek, bu ihtilâfın ortadan kalkmasını sağladı.
 VESSELAM ALLAH(CC)YARDIMCINIZ OLSUN ALLAH(CC)SİZİ MURADINA ERDİRSİN

“PEYGAMBER EFENDİMİZİN VEFATI:” için 19 yanıt

ALLAH (c.c) hamd olsun ve onun kulu ve resulü olan PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED (S.A.V) selam olsun sözlere nasıl başlanır hata yaparmıyım birinin kalbini incitirmiyim bu yazacaklarımdan ama ALLAH (C.C) sığınarak devam etmek istiyorum belki yaşam ömür kolay yaşanırda şu ölümlü hayatı unutup ölmeyecek gibi bu dünyaya çalışmak işte biizm düştüğümüz durum işte kıyametin alemetleri olan insanlığın bozulması belki istisna çok olabilir ama bozulan daha çok be bu hayat ve zorluklar o kadar kolay aşılırki ama biz mücaledelen kaçmaya alıştığımız için bu kolaylığı görmeyip üstüne ütük zorlaştırıyoruz ey inanlar ey müminler kolaylığın tek çaresi var yaradanına sığınmak ve onun resulüne uymak işte tek gerçek ve tek doğru budur ALLAHA (C.C) EMANET OLUN EY İNANLAR EY NAS LAR

bence çok güzel hele hele böyle bir önemli konuyla ilgilenmeniz çok hoşuma gidiyor allah razı olsun bu bilgilerden dolayı ahirette peygamberimizi görmenizi diliyorumm çok teşekkürler emği geçenlere saygılarımı sunuyorum işime yaradı ve çok iyi bilgiler aldımm

allah²ım size cennetin kapılarını açmasını istiyorum cümle aciz kullarının günahlarını affetsin emeği geçenlerin mekanı cennet olsun

ALLAHIM HEPİMİZİ KEVSEV HAVUZUNUN ETRAFINDA BİRLEŞTİRSİN İNSALLH.ALLAHIM HERKESİ DOĞRU YOLDAN AYIRMASIN.AMİN.

ALLAH razı olsun bu yazıyı yazan tüm müslüman kardeşlerimizden çok güzel okurken dugulandım

ALLAH RAZI OLSUN UNUTMAYA YÜZ TUTMUŞ HAFIZAMIZI BİZE TEKRARLAMA FIRSATLARINI YARATTIGINIZ İCİN SİZE NEKADAR COK TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR ALLAH MEKANINIZI CENNET EYLESIN KAPRİNİZİ NUR EYLESİN

gerçekten çok güzel çok etkilendim ve duygulandım okumaya okumaya unutmuşum tekt-rar hatırladım allah sizden razı olsun

allahın rahmetı selametı mahfıretı üzerınıze olsun amın efendımız buyuruyor ki bizi kandıran bızden degildır sene ay gıbı ay hafta gün gıbı gün saat gıbı olacak kımkı hayırda kapı açarsa hayır ona ısler şer de kapı acarsa şer ona ışler kardeşlerım teffekür edelım ne yapıyıoruz allah ıçın ne yapıyıoruz ummetın namusuyla oynamayın sıznde bacınız annenız halanız teyzenız var eger bunları yapan varsa onlara baksın o fiiliyatları işlemeden bu dünyayı terktmez kardeşlerım ınsanız hayvan gıbı yaşamayalım hayvanda akıl yok ya sızde ınsanlıgımızı unutmayalım ölüm var her an gelebir kardeşlerım allaha emanet olun kardeşlerım saygılar

selam ve selamet tün ümmedi muhammedin olsun selat ve selam allah c.c ve peygamberinin üstüne olsun allah dostlarınada selam olsun her iki cihanda o kadar yüce nebinin ümmediyizki bu kadar zillete düşmüşken müslümanlar olarak istisnalar hariç genede rabbımız rahmetini üstümüzden eksik etmiyor inşallah gerçek tövbe edip af olunuruz hepimiz tüm islam kardeşlerime buradan selam olsun amin

selam ve selamet tüm ümmedi muhammedin olsun selat ve selam allah c.c ve peygamberinin üstüne olsun allah dostlarınada selam olsun her iki cihanda o kadar yüce nebinin ümmediyizki bu kadar zillete düşmüşken müslümanlar olarak istisnalar hariç genede rabbımız rahmetini üstümüzden eksik etmiyor inşallah gerçek tövbe edip af olunuruz hepimiz tüm islam kardeşlerime buradan selam olsun amin

peygamberimizin toprağı bol olsun onu çok seviyoruz her gün o bizim kalbimizde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.